3 deler i en målrettet digital markedsføringsstrategi

5 min lesetid

En målrettet digital markedsføringsstrategi kan bestå av tre deler:

  1. Nå ut til potensielle kunder.
  2. Overbevise de som vurderer dine tjenester/produkt gjennom målrettet markedsføring.
  3. Omgjøre trafikk til salg.

Det er mange måter å drive digital markedsføring på. Litt avhengig av hva du ønsker å oppnå, har likevel mange digitale markedsføringsstrategier et rammeverk som ligner på denne, med varierende innfallsmetoder for å utføre de skisserte tre delene.

Fokuset ved valg av metoder under hver del av denne strategien har vært fleksibilitet, skalerbarhet til ditt budsjett og en målrettet digital markedsføring. Derfor har publisering i sosiale medier eller andre mer omfattende og mindre målrettede strategier blitt sett bort ifra. Dette er likevel viktige elementer i en langsiktig digital markedsføringsstrategi.

Tanken her er likevel mer å gi deg et rammeverk for hvordan du kan tenke rundt din bedrifts strategi for digital markedsføring, med en skissert strategi.

1. Nå ut til potensielle kunder

Først må dine potensielle kunder vite at du finnes. En god strategi her kan være en kombinasjon av søkemotoroptimalisering og betalte annonser i Google.

De som søker etter det du tilbyr på Google, har allerede en intesjon om oppsøke det du tilbyr. Dermed gir søkemotorer en god måte å skaffe relevant trafikk til din nettside.

Litt avhengig av din konkurransesituasjon, vil søkemotoroptimalisering ha et visst minimumskrav til investering. Dersom du har et mindre budsjett, eller ønsker å teste ut om denne strategien fungerer, kan du prioritere betalte annonser i Google først.

Dersom du derimot har budsjett til det, kan du utvide med å også ta i bruk søkemotoroptimalisering. Dette kan være en av de beste investeringene du kan gjøre for å sikre en kontinuerlig flyt av relevant trafikk til din nettside.

2. Treff de kundene som vurderer dine produkter

Del to av denne strategien bygger videre på den trafikken vi har generert tidligere. Ofte så ser man at kunder ikke nødvendigvis gjør et kjøp første gangen de er innom ditt nettsted. Vi trenger derfor en måte å nå ut til de som vurderer dine produkter, for å sørge for at de ikke glemmer deg.

Til dette benytter vi dataene fra den trafikken vi allerede har generert på nettsiden din, sammen med målrettede annonser i sosiale medier. Facebook og Instagram er gode kanaler til dette.

Dagens digitale verden gjør oss i stand til å målrette annonser i sosiale medier mot folk som allerede har vært innom din nettside og vist interesse for det du tilbyr. Dermed kan du sørge for at interesserte kunder ser dine produkter og din merkevare flere ganger. Hver gang vi ser en merkevare, virker den mer og mer kjent. Med det øker sjansene for at vi gjør et kjøp eller tar kontakt.

Fordelen ved å ta i bruk annonser i sosiale medier først i denne delen av strategien, er at vi nå kan målrette oss mot folk som allerede har vært innom nettsiden din, eller på annen måte vist interesse for det du tilbyr. De personene har mye høyere sannsynlighet for å klikke på annonsen i første omgang, i tillegg til å være mer sannsynlige til å gjennomføre et kjøp når de kommer til din nettside.

3. Omgjøre trafikk til salg

Nå som vi har satt opp en kontinuerlig strøm av kunder til din nettside, og vi har et system for å målrette annonser mot de som har vist interesse, mangler vi bare å omgjøre denne trafikken til salg.

I denne delen jobber vi direkte på din nettside.

De fleste forstår intuitivt at det er stor forskjell på en god og en dårlig selger. Slik er det for nettsider også. En nettside som er optimalisert for salg vil være bedre egnet til å gjøre om trafikk til nettopp salg.

Hovedinntrykket av en nettside er viktig. Designet må være attraktivt for kundene dine. Dette forstår de fleste. Det mange glemmer er at det også er viktig hvordan nettsiden din loser en kunde gjennom hele salgsprosessen.

Litt avhengig av hva du tilbyr, blir denne loseprossesen ulik. Men et hovedpoeng er at du først og fremst må ha en tydelig definert handling som du ønsker at kundene dine skal gjøre på nettsiden. Dette kan være å gjøre kjøp i en nettbutikk, melde seg på et nyhetsbrev eller å ta kontakt gjennom en telefonsamtale eller innsendinger av kontaktskjema.

Uansett hvilken handling du ønsker at brukerne dine skal gjøre på nettsiden din, er det viktig å lage gode handlingsoppfordringer (call-to-action) som leder kunden mot den handlingen du ønsker at de skal foreta.

Det kan i mange tilfeller også lønne seg å lage egne landingssider for folk som kommer fra annonser du kjører. Du ønsker å skape en enklest mulig brukeropplevelse fra noen ankommer nettsiden din til de har gjort din ønskede handling. Uten unødvendige forstyrrelser.

Oppsummering av strategien

Den digitale markedsføringsstrategien vi har sett på her er altså tredelt. Først å generere relevant trafikk ved å nå folk som har en intensjon om å oppsøke det du tilbyr gjennom søkemotoroptimalisering og annonser i Google. Deretter målretter vi annonser i sosiale medier mot de som har vært innom nettsiden din og vist interesse for det du tilbyr. Til slutt konverterer vi trafikken til salg gjennom å optimalisere din nettside nettopp for salg.

Dersom du er interessert i flere verktøy til din digitale markedsføringsstrategi, kan du lese 6 typer digital markedsføring: Hvilke passer din bedrift best?