6 typer digital markedsføring: Hvilke passer din bedrift best?

10 min lesetid

I dagens digitale verden er det mange muligheter for digital markedsføring. Her får du en gjennomgang av de mest brukte typene. Vi ser på hvilke typer strategier de egner seg best til, slik at du kan hente inspirasjon til din egen digitale markedsføringsstrategi.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Strategi: Langsiktig bygging av en jevn strøm av relevant kundetrafikk.

Hovedfordel: Treffer kunder som allerede har en intensjon om å oppsøke det du tilbyr.

Hovedulempe: Som oftest ikke umiddelbare resultater og kan være konkurranseutsatt avhengig av markedssituasjon. Naturlig begrenset av antall søk.

Overblikk SEO

Søkemotoroptimalisering, også kjent som SEO, er en langsiktig strategi. SEO tar tid. Den er dårlig egnet for kortsiktige kampanjer og tilbud, men vil ofte være en kritisk viktig del av din langsiktige digitale markedsføringsstrategi.

Fordelen med all markedsføring i søkemotorer, både betalt og gjennom SEO, er at du treffer potensielle kunder som aktivt har oppsøkt det du tilbyr. Dette gjør at de som regel er nærmere å kjøpe det du tilbyr, enn noen som bare ser en tilfeldig betalt annonse.

SEO vs. betalte annonser i søkemotorer

Fordelen med SEO i forhold til betalte annonser i søkemotorer, er økt troverdighet. Folk ser at du kommer øverst i søkeresultatene fordi Google mener du er det beste svaret på det brukeren har søkt etter, og ikke fordi du har betalt mest for annonseplassen. Statistikk viser at nærmere 80% ignorerer betalte annonser i søkemotorer, og går rett til organiske resultat.

SEO har også den fordelen i forhold til vanlige annonser at den varer mye lengre. For betalte annonser stopper trafikken når du slutter å betale. Det kreves riktignok et løpende arbeid for å opprettholde posisjoner i Google, men sammenlignet med betalte annonser holder det seg mye bedre. SEO er også mer skalerbart. Du er ikke nødt til å betale for hver eneste person. Dette gjør at du kan generere større mengder trafikk uten alt for store kostnader. Riktig nok med forbehold om at det er mange nok som søker etter det du tilbyr.

Du kan lese mer om søkemotoroptimalisering her.

Betalte annonser

Strategi: Spre annonser raskt til et stort publikum, eller målrett markedsføring mot folk som kan ha, eller har vist interesse for, det du tilbyr.

Hovedfordel: Potensielt stort publikum og fleksibelt budsjett. Gode muligheter for målretting og gjentakende markedsføring mot interesserte kunder.

Hovedulempe: Kostnaden kan bli høy ved store mengder trafikk. Folk er i utgangspunktet noe skeptiske til annonser og reklame generelt.

Overblikk betalte annonser

Betalte annonser har den fordelen at du raskt kan spre ditt budskap til mange. Du er ikke på samme måte avhengig av å bygge autoritet over tid som ved SEO. Betalte annonser er også mer fleksible og kan tilpasses ditt budsjett.

Digitale annonser vs. tradisjonelle annonser

Fordelen med digitale annonser kontra mer tradisjonelle annonser som i aviser og lignende, er at du har mye større kontroll over hvem annonsene vises til. Dersom du gjør det riktig, trenger du bare betale for å få vist annonsen for din ønskede målgruppe. Du får også mye mer direkte statistikk ved digitale annonser. Dermed kan du måle mye mer nøyaktig om markedsføringen din lønner seg eller ikke.

Betalte annonser i sosiale medier

Selv om betalte annonser i sosiale medier kan ha muligheten til å nå ut til veldig mange, er likevel kanskje den største fordelen muligheten for målrettet markedsføring. Gjennom annonser på for eksempel Facebook og Instagram eller lignende, har du også muligheten til å målrette annonser mot de som allerede har vist interesse for dine tjenester. For eksempel de som har vært innom din nettside eller som har likt dine innlegg på Facebook. Man ser ofte at folk ikke gjør kjøp første gang de er innom en nettside. Målrettet markedsføring mot de som har sett på dine produkter, men ikke kjøpt, kan gi gode resultater. Interesserte personer ser dine merkevarer, produkter eller tjenester jevnlig.

Facebook og andre store sosiale medier har verktøy som kan la deg målrette annonser mot folk som har fellestrekk med de som tidligere har gjort kjøpt hos deg. Dermed har du en rekke verktøy til å sørge for at du får mest mulig ut av annonsekronene dine, ved å vise annonsene til mest mulig relevante personer.

Dette er en av fordelene med betalte annonser i sosiale medier, kontra betalte annonser på Google. Fordelene med betalte annonser på Google derimot er at du kan treffe folk som aktivt oppsøker og har en intensjon om å kjøpe det du tilbyr.

Sosiale medier

Strategi: Etablere og bygge en merkevare. Skape et forhold til potensielle kunder. Toveiskommunikasjon.

Hovedfordel: Gir mulighet til bygge en relasjon til potensielle kunder, og er en god måte å bygge tillit og jevnlig vise din merkevare til ditt publikum.

Hovedulempe: Krever et visst nivå av aktivitet for å få mest effekt. Er også avhengig av å bygge en følgerbase av en viss størrelse.

Overblikk sosiale medier

Kontoer i sosiale medier er en god måte å bygge et forhold til dine potensielle kunder. Her har du mulighet til å kommunisere hva du driver med, komme med oppdateringer på nye prosjekter, nyheter og andre ting som kan være interessant for din målgruppe å se.

Toveiskommunikasjon. Med mange.

Sosiale medier åpner for toveiskommunikasjon. Dette lar deg skape økt engasjement rundt din bedrift, samtidig som du bygger tillitt.

Etterhvert når du får mange følgere, vil den rekkevidden du oppnår med innlegg i sosiale medier, ha kostet mange kroner dersom du skulle betalt for annonser for å oppnå tilsvarende rekkevidde.

Sosiale medier gjør det også enkelt for folk å dele ditt budskap videre. Innlegg i sosiale medier har potensiale til å nå ut til veldig mange, dersom det du legger ut er av god kvalitet. Engasjement på sosiale medier viser også for potensielle kunder at folk liker det du driver med.

Innholdsmarkedsføring

Strategi: En langsiktig strategi for å bygge tillit, merkevare og en tydelig posisjon innen for din bransje.

Hovedfordel: Styrker din merkevare, troverdighet og autoritet innenfor din bransje.

Hovedulempe: Krever en viss mengde og kvalitet på innholdet som produseres. Kan ta litt tid før man ser resultater.

Overblikk innholdsmarkedsføring

Dette er nok en langsiktig strategi. Innholdsmarkedsføring innebærer å produsere innhold som gir dine potensielle kunder en tilleggsverdi. Det å legge ut nyttige artikler i en blogg, videosnutter på Facebook eller instrusjonsvideoer på Youtube, kan gjøre underverker for hvordan folk oppfatter din bedrift.

Folk kjøper det de liker

Det å tilføre folk innhold av verdi ved å hjelpe dem med det de sliter med, eller vise dem mer om det de er interessert i, er en god måte å bygge din merkevare på. Merkevarelojalitet er viktig, folk kjøper det de liker. Dersom du kan gå et steg lengre i å gi dem innhold de vil ha, øker du sjansene for at de gjør kjøp fra deg i fremtiden.

Innholdsmarkedsføring er en god måte å drive kontinuerlig trafikk til din nettside. Relevante artikler og annet innhold på din nettside er også en viktig del av en SEO strategi. I dag søker folk stort sett på Google når de lurer på noe. Dersom din nettside da dukker opp med kvalitetsartikler som svarer på det de lurer på, vil du drive mer trafikk til din nettside og bygge gode assosiasjoner til din merkevare.

E-postmarkedsføring

Strategi: Øke salg gjennom å jevnlig minne potensielle kunder på hva du kan tilby.

Hovedfordel: Gode muligheter for automasjon, og større frihet i utforming av det som leveres enn på sosiale medier.

Hovedulempe: Kan fort oppfattes som spam.

Overblikk e-postmarkedsføring

Når vi snakker om markedsføring gjennom e-post, assosierer mange dette med noe negativt: spam. Den gamle strategien med å håpe at bare du sendte ut nok e-poster, ville noen kjøpe fra deg, hører fortiden til. Du kan absolutt få noen salg med denne strategien også, men moderne e-postmarkedsføring har en rekke andre strategier å by på.

Nyhetsbrev og automasjon

Nyhetsbrev og automasjon er måten e-postmarkedsføring drives i dag.

Regelmessige nyhetsbrev er en god måte å holde kontakten med ditt publikum, og det knyttes gjerne sammen med din innholdsmarkedsføringsstrategi. Enten ved at du gir innholdet gjennom nyhetsbrev, eller ved at du gir korte sammendrag av nylig publiserte artikler.

Dersom du har en nettbutikk kan man også sette opp automatiseringer til tidligere kunder, eller integrere nettbutikken din med et nyhetsbrev.

Du kan også sette opp ulike automasjoner hvor du sender e-poster over tid med et innhold av interesse for de som ønsker å motta det, eller som oppfølging etter at brukere har gjort en spesiell handling på nettsiden din.

Affiliate marketing

Strategi: Etablere et større salgsnettverk gjennom henvisninger til din nettside og dine produkter fra tredjeparter (affiliates).

Hovedfordel: Du får flere «selgere». Dine affiliates blir ambassadører for dine produkter / tjenester, som gjør at du raskt kan nå ut til deres følgegruppe og få overført noe av deres troverdighet til deg.

Hovedulempe: Begrenset mengde relevante affiliates som finnes for din bransje. Ikke alle bransjer kan nyte fordelen ved at markedsføringskostnadene kobles direkte til eventuelle salg.

Overblikk affiliate marketing

Affiliate marketing går ut på at en tredepart (affiliate) promoterer dine produkter og sender trafikk til din nettside. Når vi snakker om affiliate marketing, er det som regel betalt promotering vi sikter til. Men en ubetalt link til din nettside vil også være en form for affiliate marketing. Formen på betalingen kan enten gjøres gjennom en fast sum for en avtalt promotering, eller ved å gi en liten prosentandel av eventuelle salg.

Betaling gjennom en prosentsats har den fordelen at du da tar relativt liten risiko, ettersom markedsføringskostnadene din har direkte  sammenheng med antall salg det genererer. Det vil være den greieste løsningen i de tilfeller der det er mulig å måle. I noen tilfeller er det derimot vanskelig å måle hvor mange salg en promotering leder til, og det kan være bedre med en fast sum.

Troverdig promotering

Affiliate marketing promoterer ofte dine produkter på en måte som kan virke mer troverdig enn tradisjonelle betalte annonser. De som promoterer dine produkter setter til en viss grad sin støtte bak dine produkter. Dersom de da har en større følgergruppe, kan dette gi gode resultater.

Bransjebegrensninger

Hvilken bransje du er i kan stille noen begrensninger for affiliate marketing. For de fleste bransjer er det mulig å benytte affiliate marketing, men begrensninger blir oftest hvor mange affiliates det er mulig å finne. Affiliate marketing er jo enkelt sagt bare en form for anbefaling av deg og din bedrift, og de aller fleste bedrifter nyter godt av å bli anbefalt.

Affiliate marketing kan brukes både som en langsiktig strategi ved lengre sammarbeid med dine affiliates og som en mer kortsiktig strategi i forbindelse med kampanjer, nylanseringer eller arrangement.

Oppsummering

Vi har her sett på en rekke former for digital markedsføring som du kan implementere i din strategi. Det finnes også flere, men de fleste er en eller annen utgave av, eller kombinasjon av, noen av de ovennevnte.

For en langsiktig strategi er søkemotoroptimalisering, sosiale medier og innholdmarkedsføring viktig. Søkemotoroptimalisering genererer relevant trafikk, mens sosiale medier og innholdmarkedsføring er gode strategier for å bygge din merkevare og skille deg ut fra konkurrentene. Betalte annonser i ulike former gi en fleksibel strategi, med lavere minimumsinvesteringer enn de andre. I tillegg treffer betalte annonser kunder som ikke har hørt om deg og dine produkter tidligere, og samtidig kan det brukes til målrettet markedsføring til de som allerede vurderer dine produkter. E-postmarkedsføring kan brukes i ulike strategier. I mer langsiktige ved nyhetsbrev for å holde kontakten med potensielle kunder, eller i ulike former for automasjoner. Affiliate marketing er også et nyttig verktøy å ha i din digitale markedsføringsplan, som kan benyttes både langsiktig og kortsiktig.

For de fleste bør din langsiktige digitale markedsføringsstrategi kombinere flere av de ovennevnte formene, mens det for mer kortsiktige og mindre kampanjer kan være lurt å konsentrere seg om en eller to.